Skip to main content

This year's online Accelerating Woodland Creation & Management Conference will explore how to turn woodland ambitions in England and Wales into reality. A raft of leading speakers will tackle the very real challenges we face, from how to effectively measure progress to how to strengthen the business case for landowners and secure appropriate forms of private finance.

Now in its third year, this seminal event provides a much-needed opportunity to network with fellow professionals in forestry, conservation, land management, government, corporates and academia. 

We are pleased to welcome John Clegg & CoForest Canopy Foundation, Forest Carbon Ltd., Woodland Trust and Tilhill as our Principal Sponsors. We are delighted to be working with Grown in Britain as our event partner for the third year running.

Alongside our sponsors and event partner, the programme features wide-ranging expertise, including a keynote from Professor Chris Quine, Chief Scientist for Forest Research, and sessions with Lee Waters MS, Deputy Minister for Climate Change in Welsh Government and Richard Stanford CB MBE, Chief Executive of the Forestry Commission. Natural Resources Wales, The National Forest Company, Wood Knowledge Wales and the Green Finance Institute are among the array of other organisations to be represented on the virtual stage.

Also look out for details of pre-recorded sessions with Sir William Worsley, The Soil Association, Woodland Trust, Defra, Welsh Government, Forestry England, The Carbon Community and more.

Don't miss this annual opportunity to hear the latest insights from the key players making woodland creation and management happen in England and Wales.

Tickets are just £40 per person*. Book two places at the same time and recieve a third free.

 Register now. 

*For bookings requiring payment by bank transfer, there is a £10 administration fee. Please contact us at conference@ecosystemsknowledge.net if you wish to book and pay by bank transfer.


Cyflymu’r Gwaith o Greu a Rheoli Coetiroedd 2022

Eleni bydd Cynhadledd Cyflymu’r Gwaith o Greu a Rheoli Coetiroedd ar-lein yn archwilio sut i droi  uchelgeisiau ar gyfer coetiroedd yng Nghymru a Lloegr yn realiti. Bydd nifer o siaradwyr blaenllaw yn mynd i'r afael â'r heriau gwirioneddol yr ydym yn eu hwynebu, o sut i fesur cynnydd yn effeithiol i sut i gryfhau’r achos busnes ar gyfer perchnogion tir a sicrhau mathau priodol o gyllid preifat.

 

Mae'r digwyddiad arloesol hwn, sydd ar ei drydedd flwyddyn, yn gyfle y mae mawr ei angen i rwydweithio â chyd-weithwyr proffesiynol ym maes coedwigaeth, cadwraeth, rheoli tir, y llywodraeth, sefydliadau a'r byd academaidd.

Mae'n bleser gennym groesawu John Clegg & Co, Forest Canopy Foundation, Forest Carbon Ltd., Coed Cadw a Tilhill fel ein Prif Noddwyr. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Grown in Britain fel ein partner ar gyfer y digwyddiad am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Ochr yn ochr â'n noddwyr a'n partner ar gyfer y digwyddiad, mae'r rhaglen yn cynnwys arbenigedd eang, gan gynnwys prif anerchiad gan yr Athro Chris Quine, Prif Wyddonydd Forest Research, a sesiynau gyda Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd yn Llywodraeth Cymru a Richard Stanford CB MBE, Prif Weithredwr y Comisiwn Coedwigaeth. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Cwmni Coedwigoedd Cenedlaethol, Wood Knowledge Wales a'r Sefydliad Cyllid Gwyrdd ymhlith y sefydliadau amrywiol eraill a gynrychiolir ar y llwyfan rhithwir.

Hefyd, cadwch lygad am fanylion sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw gyda Syr William Worsley, Cymdeithas y Pridd a mwy, i'w rhyddhau'n fuan.

Peidiwch â cholli'r cyfle blynyddol hwn i glywed yr wybodaeth ddiweddaraf gan y prif sefydliadau sy'n gwneud i’r gwaith o greu a rheoli coetiroedd yng Nghymru a Lloegr ddigwydd.

Dim ond £40 y pen yw tocynnau*. Archebwch ddau le ar yr un pryd a chewch y trydydd am ddim.

 

 Cofrestrwch nawr. 

*Ar gyfer archebion drwy drosglwyddiad banc, mae ffi weinyddol o £10. Cysylltwch â ni ar conference@ecosystemsknowledge.net os ydych yn dymuno archebu a thalu drwy drosglwyddiad banc. transfer.

Details

Start: 31 March 2022
12:00 (UTC/GMT +01:00 - Europe / London)
End: 31 March 2022
17:30 (UTC/GMT +01:00 - Europe / London)
Ecosystems Knowledge Network

Detected timezone